علوم نهم آثاری از گذشته زمین

حجم فایل : 3.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا علوم نهم
آثاری از گذشته زمین
فسیل :
آثار و بقایای اجساد جانداران قدیمی که میان مواد ، رسوبات و سنگ های رسوبی پوسته زمین وجود دارند
استفاده ی فسیل شناسان از فسیل ها : شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچه زمین .
اهمیت سنگ های رسوبی در فسیل شناسی :
دارا بودن فسیل
لایه لایه بودن نحوه تشکیل فسیل میان لایه های رسوبی :
فرسایش سطح زمین و انتقال ذرات فرسایش یافته به دریا ها
ته نشین شدن ذرات فرسایش یافته در دریاها و تشکیل لایه ها ی رسوبی
گیر افتادن اجساد موجودات در لابه لای رسوبات
ایجاد فسیل شرایط تشکیل فسیل ها :
شرایط موجودی که بتواند فسیل شود :
دارای قسمت های سخت مثل دندان ، استخوان ، صدف و.....
دور از عوامل تجزیه کننده باشد ( قارچ و باکتری )
دور از اکسیژن و گرما و عوامل اکسایش باشد . بهترین مکان تشکیل فسیل : دریا
تشکیل فسیل در برخی از محل های غیر دریایی :
یخچالهای طبیعی : ماموت – خاکستر های آتش فشانی : فسیل انسان ها در ناپل ایتالیا – صمغ گیاهان
مواد نفتی – دریاچه ها –مرداب ها – باتلاق ها – معادن نمک قالب خارجی : اگر فقط آثار و شکل برجستگی ها و ابزار سطح خارجی صدف یا اسکلت جاندار در رسوبات برجای بماند به فسیل تبدیل می شود .
قالب داخلی : در صورتی که مواد و رسوبات نرم به داخل صدف یا اسکلت جاندار نفوذ کند و آثار سطح داخلی بدن جاندار در رسوبات ثبت و سپس سخت می شود . فسیل راهنما :
فسیل هایی که برای بررسی حوادث گذشته مناسب اند :
خصوصیات فسیل راهنما :
همه جا پیدا می شوند
تشخیص آنها ساده است
نمونه های موجود آن فراوان است کاربرد های فسیل :
تعیین محل معادن و منابع سوخت های فسیلی
تامین انرژی ( نفت و گاز و زغال سنگ )
اثبات نظریه ی جا به جایی قاره ها تعیین سن لایه های تشکیل دهنده :
در توالی لایه های رسوبی هر لایه از لایه ی بالایی خود قدیمی تر است .
لایه های رسوبی به صورت افقی ته نشین می شوند . تعین نوع آب و هوای گذشته زمین :
وجود ذخایر ذغال سنگ بیانگر وجود جنگل ها و آب و هوای گرم و مرطوب
تعیین عمق حوضه های دریایی : وجود مرجان ها پایان ...